L’escola

L’escola de Borredà és una escola rural, una escola de les tres P: Petita, Pública i de Poble.

Està situada al Berguedà i forma part de la ZER Berguedà Centre, juntament amb l’escola de Vilada. Tenim un  projecte educatiu comú que vertebra tota l’acció educativa. Compartim professorat itinerant (anglès, educació física i música) i activitats educatives.

L’escola té pocs alumnes agrupats en aules multinivell, el que vol dir que nens i nenes de diferents edats comparteixen un mateix espai.

El treball s’estructura en dos eixos fonamentals: els espais de treball individuals, seguint el ritme, les necessitats i els interessos dels infants i els espais de treball col·lectiu, en forma de projectes i tallers on la participació és més plural i oberta.

Més informació al bloc de la Zer Berguedà Centre, a: zer.cat