Horaris i recursos

HORARI ESCOLAR

Matí: de 9 a 1 del migdia
Tarda: 3 a 2/4 de 5 de la tarda de dilluns a divendres,
exepte dimecres tarda, que no hi ha  docència.
Servei d’acollida matinal: de 8 a 9 del matí
Servei de monitoratge: dimecres tarda, de 3 a 2/4 de 5
Servei de menjador: d’1 a 3 del migdia

NIVELLS EDUCATIUS

Escola Bressol: 1, 2 i 3 anys
Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

RECURSOS HUMANS

1 Mestre Tutor
4 Mestres Especialistes Itinerants ( Llengua Anglesa, Educació Musical, Educació Física i Religió)
EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)
Educadora Social
Assistent Social

RECURSOS MATERIALS

Aula d’Escola Bressol
Aula dels petits
Aula dels grans
Aula d’anglès
Menjador – Taller
Aula – Taller
Biblioteca – Aula TIC
Entrada – Espai polivalent
Sorral
Pistes: Poliesportiva i bàsquet, camp de futbol.
Grades