L’escola a la ZER

Està situada al Berguedà i forma part de la ZER Berguedà Centre, juntament amb l’escola de Vilada. Tenim un  projecte educatiu comú que vertebra tota l’acció educativa. Compartim professorat itinerant (anglès, educació física i música) i activitats educatives.