Projecte pedagògic

L’escola de Borredà forma part de la ZER Berguedà Centre i participa en pla pilot de Llar d’infants dins del centre escolar i per tant acull alumnat de 1 fins a 12 anys. L’escola de Borredà forma part del grup d’Escolanova21 i també està immersa en un pla pilot d’innovació educativa.

Fem una escola amb una metodologia de treball manipulatiu i vivencial. L’aprenentatge es centra en els interessos dels infants i es desenvolupa amb projectes i tallers.

L’escola té pocs alumnes agrupats en aules multinivell, el que vol dir que nens i nenes de diferents edats comparteixen un mateix espai. És una escola inclusiva, oberta a les necessitats de tot l’alumnat. I que adequa i estructura el seu treball en funció d’aquestes.

Som una escola oberta on la participació de la comunitat educativa hi juga un paper important i actiu. La participació de les famílies, en espais de treball escolar i en activitats complementàries o extraescolars, garanteix una implicació i col·laboració que amplia la dimensió educativa i ofereix altres mirades  que ajuden a teixir comunitat.

Creiem en l’espai natural i l’entorn com a font d’aprenentatge i també en la creativitat.
Un dels projectes importants és el projecte artístic on es desenvolupen les capacitats artístiques dels infants. Aquest projecte ha estat guanyador de premis en innovació educativa en els tres darrers anys.

El treball s’organitza en dos eixos fonamentals: els espais de treball individuals, seguint el ritme, les necessitats i els interessos dels infants i els espais de treball col·lectiu, en forma de projectes i tallers on la participació és més plural i oberta.

L’ús de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement permeten desenvolupar l’activitat escolar en un marc d’actualitat, tot potenciant la transmissió d’informacions i coneixement i un treball en xarxa.

L’objectiu de l’escola és formar ciutadans respectuosos amb el seu entorn, capaços de ser crítics i de treballar per millorar-lo. Per aquest motiu es fomenta el treball col·laboratiu, el coneixement del medi, la participació i implicació en la vida del poble, la creativitat, el compromís… Ah! i som escola Verda des de l’any 2008!